FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/11/2018 - 14:21 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
त्रिवेणी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 11/11/2018 - 13:53 PDF icon त्रिवेणी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/11/2018 - 13:48 PDF icon नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, .pdf
त्रिवेणी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 11/11/2018 - 13:45 PDF icon त्रिवेणी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना .pdf
त्रिवेणी नगरपालिका सहकारी एेन २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 14:20 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
त्रिवेणी नगरपालिकामा मदिरा प्रतिबन्द गर्ने बनेको कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 14:08 PDF icon मदिरा प्रतिवन्द.pdf
त्रिवेणी नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा अादेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 13:40 PDF icon त्रिवेणि नगरपालिका निर्णय रआदेश .pdf
त्रिवेणी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 06/29/2018 - 13:33 PDF icon त्रिवेणी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक.pdf
जेष्ठ नगरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७४/७५ 06/29/2018 - 13:28 PDF icon जेष्ठ नगरिक पिरचय पत्र वितरण कार्य विधि.pdf
अल्पकालिन नगर सेवा केन्द्र स‍ंचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 13:24 PDF icon अल्पकालिन नगर सेवा केद्.pdf

Pages