त्रिवेणी नगरपालिका हार्दिक स्वागत् गर्दछ । ** सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना ।*** सव - ईन्जिनियर करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना रद्द गरिएको बारे सुचना

समाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी जानकारी

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि नयाँ योग्य नागरिकले समयमा नै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी निवेदन दिन हुन अनुरोध छ ।

Pages

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।