FAQs Complain Problems

त्रिवेणी नगपालिका भित्रका प्रत्येक विद्यालयका प्र.अ. ज्यू हरु संग त्रिवेणी नगरपालिका बाट जारी शिक्षा नियमावली, शैक्षिक गुणस्तर तथा विद्यालयको भौतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गरीयो ।