FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अल्पकालिन नगर सेवा केन्द्र स‍ंचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 13:24 PDF icon अल्पकालिन नगर सेवा केद्.pdf
त्रिवेणि नगरपालिका विनीयोजन ऐन ७४/७५ 06/20/2018 - 13:41 PDF icon त्रिवेणि नगरपालिका विनीयोजन ऐन .pdf
टेाल बिकास स‌सथा गठन तथा स‍चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/20/2018 - 13:39 PDF icon टेाल बिकास स‌सथा गठन तथा स‍चालन कार्यविधि.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायको नयाँ इजाजत पत्र जारि, नविकरण, नामसारी तथा खारेज गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/20/2018 - 13:36 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायको नयाँ इजाजत पत्र जारि सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा ७४/७५ 06/20/2018 - 13:30 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 06/20/2018 - 13:28 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ .pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/20/2018 - 13:25 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
उपभोक्ता समितिको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 06/20/2018 - 13:23 PDF icon उपभोक्ता समितिको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि .pdf
त्रिवेणी नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धि एेन तथा नियमावलि २०७४ ७४/७५ 06/15/2018 - 14:13 PDF icon त्रिवेणी नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धि ऐन तथा नियमावलि २०७४.pdf
त्रिवेणी नगरपालिका पदाधिकारिहरुको आचारस‌हिता २०७४ ७४/७५ 06/15/2018 - 14:03 PDF icon पदाधिकारिहरुको आचारस‌हिता.pdf

Pages