FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् तथा जलवायु उत्थानशील विशेष कोष संञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ ७४/७५ 01/18/2022 - 12:15
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ ७६/७७ 01/18/2022 - 12:09 PDF icon विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन.pdf
अल्पकालिन नगरसेवा केन्द्र संञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/18/2022 - 12:06 PDF icon अलपकालिन नगर सेवा केद्.pdf
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहाय वा कमजोर वर्ग वा गरीव वा आयस्रोत नभएका खान लाउन नपुग्नेहरुलाई राहत वितरण मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/29/2020 - 12:08 PDF icon राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/11/2018 - 14:21 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
त्रिवेणी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 11/11/2018 - 13:53 PDF icon त्रिवेणी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/11/2018 - 13:48 PDF icon नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, .pdf
त्रिवेणी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 11/11/2018 - 13:45 PDF icon त्रिवेणी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना .pdf
त्रिवेणी नगरपालिका सहकारी एेन २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 14:20 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
त्रिवेणी नगरपालिकामा मदिरा प्रतिबन्द गर्ने बनेको कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 14:08 PDF icon मदिरा प्रतिवन्द.pdf

Pages