FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहाय वा कमजोर वर्ग वा गरीव वा आयस्रोत नभएका खान लाउन नपुग्नेहरुलाई राहत वितरण मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/29/2020 - 12:08 PDF icon राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/11/2018 - 14:21 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
त्रिवेणी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 11/11/2018 - 13:53 PDF icon त्रिवेणी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/11/2018 - 13:48 PDF icon नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, .pdf
त्रिवेणी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 11/11/2018 - 13:45 PDF icon त्रिवेणी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना .pdf
त्रिवेणी नगरपालिका सहकारी एेन २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 14:20 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
त्रिवेणी नगरपालिकामा मदिरा प्रतिबन्द गर्ने बनेको कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 14:08 PDF icon मदिरा प्रतिवन्द.pdf
त्रिवेणी नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा अादेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/29/2018 - 13:40 PDF icon त्रिवेणि नगरपालिका निर्णय रआदेश .pdf
त्रिवेणी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 06/29/2018 - 13:33 PDF icon त्रिवेणी नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक.pdf
जेष्ठ नगरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७४/७५ 06/29/2018 - 13:28 PDF icon जेष्ठ नगरिक पिरचय पत्र वितरण कार्य विधि.pdf

Pages